Bitumiaaltolevyt

Bitumiaaltolevyt ovat hyvin kestäviä eikä asennus vaadi erityisosaamista. Bitumiaaltolevy
soveltuu sivurakennuksiin, mökkeihin, kaarihalleihin sekä maatilarakennuksiin, koska
materiaali ei syövytä, kestää typpeä, vesihöyryä, metaania jne.